O nás

v kontaktu se vzděláváním
od roku 2013

Jsme firma, která čerpá z 25-letých zkušeností v oblasti obchodu.
V posledních letech se naplno angažujeme v oblasti vzdělávání.

Díky dlouhotrvajícímu každodennímu osobnímu kontaktu se školami si uvědomujeme, že v současné době je velmi důležité u žáků rozvíjet tvz. novou gramotnost přesahující čtení a psaní. Podle výzkumů děti nejlépe absorbují znalosti tehdy, když si ani neuvědomují, že se učí. Zapojování emocí je nejlepší metodou jak dosáhnout, aby si žáci vyučovací hodiny zapamatovali na dlouhou dobu. Implementací nevšedních a precizně vybraných pomůcek do vyučovacího procesu lze jednoduše zajistit, aby vyučovací hodiny nebyly nudné a dosáhnout, aby byly hravé a poutavé pro všechny děti.

„Co zažiji, to si zapamatuji.“

Peter Zrník - obchodní ředitel společnosti

Poslání

Zkvalitňovat vzdělávání, vyučování dělat více atraktivní a připravovat žáky na výzvy moderního světa.

Vize

Precizně vybírat produkty, které jsou ve své oblasti výjimečné a přinášet na trh něco inovativního.

Hodnoty